DWG FastView-đo lường lệnh-đo điểm ID

Phần mềm máy tính để bàn ID CAD, lệnh ID có thể liệt kê giá trị X, giá trị Y và giá trị Z của một điểm được chỉ định và trong DWG FastView, hãy xem phần sau về cách đo điểm ID.

Hoạt động:

Bước 1: Nhấp vào nút “Đo lường” và chọn công cụ “Điểm ID”. Một vòng tròn màu xanh lục có đầu mũi tên hiển thị ở giữa màn hình.

Bước 2: nhấn vào vòng tròn màu xanh lá cây và di chuyển, và làm cho đầu mũi tên thẳng hàng với điểm đã chỉ định.

Bước 3: Nó hiển thị tọa độ của điểm xác định trong hệ tọa độ hiện tại. Nếu có nhiều hơn một hệ tọa độ trong bản vẽ, người dùng có thể đo giá trị tọa độ điểm trong hệ tọa độ khác nhau bằng cách thay đổi nó.

Bước 4: Nhấn và giữ hộp giá trị và chọn tùy chọn "Sao chép" để sao chép kết quả đo.

Bước 5: Nhấp vào “×” đằng sau hộp giá trị hoặc “×” đằng sau lời nhắc lệnh để kết thúc lệnh.

 

M?t câu tr? l?i cho ?DWG FastView-measure commands-measure ID point?

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày