DWG FastView cho Windows 5.3.0 phiên bản mới được phát hành!

Hôm nay chúng tôi vừa phát hành phiên bản 5.3.0 của DWG FastView.

Cập nhật của thời gian này:

  1. Thuộc tính được tối ưu hóa
  2. Phóng to và thu nhỏ tối ưu hóa
  3. Số khối tốt hơn
  4. Cơ cấu lại bản in
  5. Đã khắc phục sự cố do Windows 11 gây ra

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để Tải xuống và cài đặt nó hoặc cập nhật trực tiếp từ ứng dụng khách Windows của bạn.

DWG FastView cho Windows 5.3.0 phiên bản mới được phát hành!

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày