Các lệnh chỉnh sửa DWG FastView-chỉnh sửa văn bản, xóa, sao chép, di chuyển và xoay

Chỉnh sửa văn bản

Hoạt động:

 1. chọn văn bản để chỉnh sửa; chọn tùy chọn "Chỉnh sửa văn bản";
 2. sửa đổi văn bản trong hộp bật lên. Bạn có thể nhập Mtext và trả lại nó.
 3.  nhấp vào “✓” để xác nhận hoặc nhấp vào “Quay lại” để hủy.

Xóa bỏ

Hoạt động:

 1. chọn đối tượng để xóa;
 2. nhấp vào nút "Xóa" để xóa các đối tượng đã chọn.

Sao chép

Hoạt động:

 1. chọn đối tượng để sao chép; chọn tùy chọn "Sao chép";
 2. chỉ định điểm cơ sở để sao chép;
 3. điều chỉnh điểm cơ sở hoặc chỉ định điểm tiếp theo để sao chép;
 4. điều chỉnh điểm hiện tại hoặc chạm vào “✓” để xác nhận.

Di chuyển

Hoạt động:

 1. chọn đối tượng để di chuyển; chọn tùy chọn "Di chuyển";
 2. chỉ định điểm cơ sở để di chuyển.
 3. điều chỉnh điểm cơ sở hoặc chỉ định điểm tiếp theo để di chuyển.
 4. điều chỉnh điểm hiện tại hoặc chạm vào “✓” để xác nhận.

Quay

Hoạt động:

 1. chọn đối tượng để xoay; chọn tùy chọn "Xoay";
 2. xác định điểm cơ sở quay.
 3. điều chỉnh điểm hiện tại hoặc chỉ định góc quay.
 4. điều chỉnh góc quay hoặc chạm vào “✓” để xác nhận.
Chia sẻ cái này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

17 + 7 =