Chính sách hoàn lại tiền

Khách hàng thân mến,

Chúng tôi có chính sách hoàn tiền đầy đủ đảm bảo trong 30 ngày. Nếu bạn có điều gì không hài lòng, chỉ cần liên hệ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn muốn được hoàn lại tiền. Miễn là đơn hàng trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho bạn. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn yêu cầu hoàn lại tiền trong 30 ngày.

Nếu không may, đó là sau 30 ngày, đừng lo lắng, chúng tôi cũng có thể hoàn lại tiền cho bạn, nhưng không hoàn toàn, nhưng một phần. Hãy đăng nhập của bạn tài khoản người mua hàng và yêu cầu hoàn lại tiền ở đó.