Chính sách hoàn lại tiền

Khách hàng thân mến,

Chúng tôi có chính sách hoàn tiền đầy đủ đảm bảo trong 7 ngày. Nếu bạn có bất cứ điều gì không hài lòng, chỉ cần liên hệ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn muốn được hoàn lại tiền. Miễn là đơn hàng trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho bạn. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn yêu cầu hoàn lại tiền trong 7 ngày.

Nếu không may là sau 7 ngày, đừng lo lắng, chúng tôi cũng có thể hoàn lại tiền cho bạn, không phải toàn bộ mà là một phần. Đối với đăng ký hàng tháng, sau 15 ngày, số tiền này có thể được hoàn lại một phần; đối với đăng ký hàng năm, trong 180 ngày, số tiền này có thể được hoàn lại một phần. Vui lòng đăng nhập của bạn tài khoản người mua hàng và yêu cầu hoàn lại tiền ở đó.