Trò chuyện với DWG FastView trên WhatsApp, SnapChat, Telegram & Wechat

Chúng tôi muốn mời bạn đến với sứ giả tức thì của chúng tôi. Chúng tôi không biết bạn sống ở quốc gia nào và bạn sử dụng dịch vụ nhắn tin nhanh nào nhất, vì vậy chúng tôi chỉ tạo ra top 4 để phủ sóng nhiều nhất có thể cho khách hàng của mình.
Nếu bạn sử dụng WhatsApp, số của tôi là + (86) 13439865682. (86) là mã quốc gia.
Nếu bạn sử dụng SnapChat, tên người dùng của tôi là dwgfastview và email của tôi là 591611431@qq.com.
Nếu bạn sử dụng Telegram, số là +86 13439865682
Nếu bạn sử dụng Wechat, hãy tìm kiếm 591611431 và bạn sẽ tìm thấy tôi.
Nếu bạn đang ở Hàn Quốc và sử dụng Kakao Talk, vui lòng tìm kiếm dwgfastview hoặc +86 13439865682 để thêm chúng tôi.
Nếu bạn sử dụng bất kỳ trình nhắn tin tức thời nào khác ngoại trừ những ứng dụng đó, vui lòng cho tôi biết. Nếu chúng tôi có hơn 10 người dùng trong khu vực của bạn, chúng tôi sẽ đăng ký một người dùng.
Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không làm phiền bạn. Mục đích của việc bạn sử dụng tin nhắn tức thời của chúng tôi là để hỗ trợ bạn kịp thời hơn.

8 Tr? l?i ?Chat with DWG FastView on WhatsApp, SnapChat, Telegram & Wechat?

 1. Sau khi tôi nhận xét ban đầu, tôi dường như đã nhấp vào -Thông báo cho tôi khi có nhận xét mới
  được thêm vào - hộp kiểm và bây giờ mỗi khi nhận xét
  được thêm vào Tôi nhận được 4 email với cùng một nhận xét.

  Phải có một cách để bạn có thể loại bỏ tôi
  từ dịch vụ đó? Cảm ơn nhiều!

  Đây là trang của tôi; tải xuống shell

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày