Ba cách để vẽ một hình chữ nhật với Windows DWG FastView

Bản vẽ hình chữ nhật rất phổ biến và quan trọng trong thiết kế CAD. Nó là cần thiết cho người mới bắt đầu để thành thạo kỹ năng này.

Hãy bắt đầu vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 1000 và chiều cao 500.

Phương pháp 1: chỉ ra tọa độ

Chúng ta có hai điểm, chẳng hạn như A và B. Chúng ta đặt tọa độ của điểm A là (0,0) và C (1000.500)

Trong chế độ chỉnh sửa, chọn chức năng hình chữ nhật, nhập 0,0 và enter, sau đó nhập 1000.500 và enter.

Phương pháp 2: chỉ ra chiều dài và chiều rộng

Vẫn ở chế độ chỉnh sửa, chọn chức năng hình chữ nhật, chọn một điểm bất kỳ rồi nhập D (có nghĩa là để vẽ với các kích thước) rồi nhập 1000, 500. Hình chữ nhật sẽ được tạo thành.

Phương pháp 3: chỉ ra diện tích và chiều dài

Cũng trong chế độ chỉnh sửa, chọn chức năng hình chữ nhật, chọn bất kỳ điểm nào làm đỉnh, sau đó nhấp vào A (có nghĩa là để vẽ với Diện tích), sau đó nhập 500.000 và chiều dài 1000. Bạn đã vẽ xong một hình chữ nhật.

Bạn đã học chưa? Thử.

Chia sẻ cái này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

4 × hai =