2 "DWG FastView account and payment" yan?tlar?

  1. si je choisi l'abonnement mobile ( pour mon ipad) et j'ai mon ordi bureau est un Windows est-ce que je acheter un une autre version Windows de plus que la première.

    1. Vous pouvez utiliser le même compte d'abonnement sur différents appareils. Par exemple, si vous vous abonnez sur un téléphone Android, vous pouvez également utiliser le même compte sur Windows.

Bir cevap yaz?n

A?a??daki seçenekler, blog yay?n?n?z için ilgili gönderi ayarlar?n? geçersiz k?lar. Bunlar, yaln?zca Genel Seçenekler sekmesinde ilgili gönderileri Yay?nlara eklemeyi seçtiyseniz geçerlidir. Beslemedeki ilgili gönderileri biçimlendirmenin kolay bir yolu olmad??? için küçük resimlerin görüntülenmemesi önerilir. Yuvarlak küçük resimler