ฟรี RVT viewer-ดูไฟล์ RVT ออนไลน์ฟรี-แนะนำ Revit Viewer ที่ดีที่สุด

ไฟล์ RVT เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้โดยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เพื่อจัดเก็บโมเดล 3 มิติและข้อมูลอาคาร RVT ย่อมาจาก Revit Project File Revit เป็นซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่สถาปนิก วิศวกร และนักออกแบบใช้ในการสร้างการออกแบบและแบบจำลองอาคารโดยละเอียด ไฟล์ RVT เป็นรูปแบบไฟล์หลักที่ใช้ในการจัดเก็บ อ่านเพิ่มเติม ...