บอทบริการลูกค้าอัจฉริยะถูกรวมเข้ากับ DWG FastView

DWG FastView เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริการลูกค้าด้วยตนเองแบบเดิมนั้นพยายามจะตามให้ทัน ส่งผลให้การตอบกลับล่าช้าและผู้ใช้หงุดหงิด เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ เราภูมิใจนำเสนอบอทบริการลูกค้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม ...