จะนับบล็อกใน DWG FastView สำหรับมือถือได้อย่างไร

ในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) จำนวนบล็อกหมายถึงจำนวนของอินสแตนซ์บล็อกที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ในรูปวาดหรือแบบจำลอง บล็อกใน CAD เป็นวัตถุหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใช้ซ้ำได้ ซึ่งสามารถแทรกลงในภาพวาดหรือแบบจำลองเพื่อแสดงวัตถุหรือส่วนประกอบเฉพาะ ดังนั้นวิธีการคำนวณจำนวนเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม ...