แท็กมุมมองคำสั่ง fastview-general dwg

View Tag Function description

 

You could add some usually used views to View Tag. In the View Tag list, you could switch view by tapping on View Tag name.

Create a new View Tag:

Tap on "+"to create a new View Tag. You could zoom or pan current view to adjust the view, and then add it to your View Tag. Please give your new View Tag a name for easily identifying.

Manage your View Tag:

(1) สลับมุมมองแท็ก: แตะที่ชื่อดูแท็กเพื่อสลับไปยังมุมมองแท็กอื่น พื้นที่วาดภาพแสดงมุมมองที่กำหนดของ View Tag ที่ระบุ
(2) เปลี่ยนชื่อ: สามารถเปลี่ยนชื่อชื่อ View Tag ได้โดยแตะที่ปุ่มเปลี่ยนชื่อ
(3) ลบ: สามารถเปลี่ยนชื่อชื่อ View Tag ได้โดยแตะที่ปุ่มลบ

????????????????? dwg fastview-general command-view tag?

???????????

????????????????????????????????? ???????????????????????????????? *