จะคัดลอกและวางในรูปวาดได้อย่างไร?

ใน DWG FastView สำหรับ Windows เราจะคัดลอกและวางวัตถุได้อย่างไร?

มีสองวิธี ให้ฉันแนะนำ.

เลือกโหมดแก้ไขเลือกวัตถุ:

จากนั้นกด Ctrl + C ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการวางกด Ctrl + V

วิธีที่ 2: เลือกแก้ไขกลุ่มคำสั่งทางด้านขวาสุดเลือกคัดลอกจากนั้นย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการวางจากนั้นคลิก

นี่คือวิธีการคัดลอกและวางในภาพวาด อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเลือกวัตถุแล้วให้คลิกขวาจะมีการดำเนินการมากมายให้คุณทำ:

2 ??????? ?How to do copy and paste in a drawing??

???????????

????????????????????????????????? ???????????????????????????????? *