DWG FastView-General commands-Layer

ເມື່ອທ່ານເປີດຮູບແຕ້ມ, ໃນຮູບແບບການເບິ່ງ, ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງ ຄຳ ສັ່ງທີ 2 ແມ່ນ ຄຳ ສັ່ງຊັ້ນເຊິ່ງໃນຮູບແບບການແກ້ໄຂມັນຕັ້ງຢູ່ອັນດັບທີ 4. ມັນໃຫ້ Layer List, Layer Off, Off layer ອື່ນໆ, Layer ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ເປີດທຸກຊັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ Layer ມີ ໜ້າ ທີ່ໃນປະຈຸບັນ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊັ້ນມັນສະແດງທຸກຊັ້ນໃນ ອ່ານ​ຕື່ມ ...