چگونه فقط می توان صفحه فعلی را در Windows DWG FastView چاپ کرد؟

در DWG FastView برای ویندوز، نماهای چاپ، نمای فعلی، نمای کامل و چاپ پنجره وجود دارد. امروز بیاموزیم که چگونه فقط نمای فعلی را چاپ کنیم.

مراحل چاپ در Windows DWG FastView

مشترک-چاپ-چاپ دامنه-نمای فعلی

  1. طرح مورد نظر برای چاپ را در DWG FastView برای ویندوز باز کنید.
  2. روی منوی اصلی پیمایش-Common کلیک کنید و سپس روی برگه Print کلیک کنید.
  3. در کادر محاوره ای، Print scope را انتخاب کنید.
  4. در منوی کشویی، نمای فعلی را انتخاب کنید.
  5. می‌توانید پیش‌نمایش را در سمت راست ببینید، روی دکمه چاپ در زیر کلیک کنید.

خوب، این مراحل برای چاپ نمای فعلی نقاشی است.

 

 

 

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *