آیا می دانید چگونه می توانید متن را در نقشه CAD پیدا کرده و جایگزین کنید؟

با DWG FastView ، به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. برای مثال نسخه موبایل را در نظر بگیرید ، لطفاً فیلم زیر را تماشا کنید.

اگرچه این ویژگی پولی است ، اما می توانید هر روز 10 دقیقه رایگان از آن استفاده کنید. برای باز کردن قفل همه ویژگی های پولی ، می توانید از طریق دکمه زیر به حساب حق بیمه ارتقا دهید ، لطفاً روی آن کلیک کنید.

آیا می دانید چگونه می توان متن را در یک نقشه CAD پیدا کرد و جایگزین کرد؟

8 ???? ?? ?Do you know how to find text and replace in a CAD drawing??

    1. کارت تلفن همراه من قابل استفاده نیست چگونه می توانم از آن استفاده کنم

  1. برنامه عالی برای بصری بایگانی اتوکد نسخه های واقعی که هیچ برنامه ای نصب نشده است و بهترین شرایط را ندارد.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *