یک به روز رسانی بزرگ دیگر در DWG FastView برای ویندوز

توجه: به روز رسانی مهمی برای نرم افزار ما DWG FastView برای ویندوز در این هفته منتشر خواهد شد، نسخه 7.6.

محتوای بروزرسانی خاص به شرح زیر است:

  • نمودارهای نمونه سه بعدی جدید برای صنعت ساخت مکانیکی اضافه شد.
  • پشتیبانی از مشاهده سه بعدی و اندازه گیری فرمت DWG.
  • عملکردهای جدید درگاه های دید دوتایی و سه گانه اضافه شد.
  • بهینه سازی عملکرد جستجوی متن برای تصاویر بزرگ.
  • پشتیبانی از آمار گرافیک منطقه نامنظم.
  • بهینه سازی عملکردهای همکاری پروژه

همه برای ارتقاء یا دانلود و برای کاربران جدید نصب کنید.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *