با نحوه افزودن حاشیه نویسی صوتی / تصویری بر روی نقاشی خود آشنا شوید

حاشیه نویسی صوتی و تصویری هر دو ویژگی پولی هستند. هر روز می توانید 10 دقیقه استفاده رایگان داشته باشید. برای باز کردن قفل آنها برای همیشه ، روی دکمه ارتقا در زیر کلیک کنید تا مشترک شوید (فقط برای دستگاه تلفن همراه).

با نحوه اضافه کردن حاشیه نویسی صوتی/تصویری به نقاشی خود آشنا شوید

اگر سوالی داشتید ، لطفاً با ما در اینجا تماس بگیرید.

3 ???? ?? ?Learn how to add audio/image annotation on your drawing?

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *