چگونه می توان اندازه پیکان بعدی را تغییر داد؟

هنگام ترسیم در CAD ، ما اغلب باید علامت گذاری (ابعاد) گرافیک ها را انجام دهیم ، اما وقتی پیکان علامت گذاری شده بزرگتر از آن است که با کل نقاشی مطابقت داشته باشد ، چه باید بکنیم؟ امروز به شما نحوه تنظیم اندازه پیکان مشخص شده در DWG FastView برای ویندوز

 

چگونه اندازه فلش اندازه گیری را تغییر دهیم؟

[سبک] حاشیه نویسی را در [Measurement Annotation] در حالت ویرایش DWG FastView برای Windows انتخاب کنید و [اندازه پیکان زیر] را در کادر محاوره تنظیم پارامترها اصلاح کنید.

برچسب اصلی را برای حذف و برچسب گذاری مجدد روی آن کلیک کنید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، اندازه پیکان همان چیزی است که ما نیاز داریم.

 

 

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *