چگونه با DWG FastView خانه ای ترسیم کنیم؟

آیا تا به حال از DWG FastView برای ویرایش نقاشی استفاده کرده اید؟ آیا می دانید چگونه یک خانه را در دستگاه های تلفن همراه بکشید؟ بیا با هم انجامش بدیم.

هر روز به مدت 10 دقیقه می توانید از ویژگی های رایگان استفاده کنید. برای باز کردن قفل آنها و استفاده طولانی تر از آن ، لطفاً روی این ضربه بزنید پیوند ارتقا دهید یا دکمه زیر را برای ارتقا حساب خود وارد کنید.

How to Draw a House with DWG FastView?

5 ???? ?? ?How to Draw a House with DWG FastView??

    1. Si eres un diseñador profesional, puedes utilizar software de diseño, como Autocad o nuestro GstarCAD para diseñar apartamentos. DWG FastView se utiliza principalmente para visualizar dibujos y diseño simple, es una versión simplificada de un software CAD ligero que puede ver dibujos, medir y marcar, etc. Tiene una versión para Windows y una versión para teléfono móvil. Bienvenido.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *