چگونه از حاشیه نویسی رهبر با تلفن همراه DWG FastView استفاده کنیم؟

حاشیه نویسی رهبر با حاشیه نویسی متن متفاوت است. علاوه بر این یک خط رهبر وجود دارد. فیلم زیر را مشاهده کنید.

حاشیه نویسی رهبر ویژگی پولی است. می توانید هر روز 10 دقیقه به صورت رایگان از آن استفاده کنید. برای باز کردن قفل آن برای همیشه ، لطفاً حساب خود را با کلیک روی دکمه زیر به روز کنید.

چگونه از حاشیه نویسی رهبر با DWG FastView موبایل استفاده کنیم؟

6 ???? ?? ?How to use leader annotation with mobile DWG FastView??

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *