مطبوعات

FreeAppsForMe DWG FastView را بررسی کرد روز گذشته و به شدت خوانندگان خود را در AEC برای نصب توصیه می کند. این یک بازبینی کننده برنامه حرفه ای است. این بهترین برنامه ها را بر اساس دسته بندی های مختلف بررسی می کند. ماموریت آن یافتن مداوم برنامه هایی است که برای انجام برخی کارها برای افراد مفید باشد. امروزه ، برنامه های زیادی به مردم کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشند. در صفحه اصلی آن ، می توانید در بیش از 1000 دسته برنامه مختلف جستجو کنید و بهترین برنامه های موجود در Google Play یا iTunes را بررسی کنید.