سه روش برای ترسیم مستطیل با Windows DWG FastView

طراحی مستطیل در طراحی CAD بسیار رایج و مهم است. برای مبتدیان لازم است که در این مهارت مهارت داشته باشند.

بیایید شروع کنیم به کشیدن مستطیلی به طول 1000 و ارتفاع 500.

روش 1: مختصات را مشخص کنید

ما دو نقطه داریم، مانند A و B. مختصات نقطه A را روی (0,0) و C (1000,500) قرار می دهیم.

در حالت ویرایش، تابع مستطیل را انتخاب کنید، 0،0 را وارد کنید و وارد کنید، سپس 1000500 را وارد کنید و وارد کنید.

روش 2: طول و عرض را مشخص کنید

هنوز در حالت ویرایش، تابع مستطیل را انتخاب کنید، هر نقطه را انتخاب کنید و سپس D را وارد کنید (یعنی ترسیم با ابعاد) سپس 1000، 500 را وارد کنید. مستطیل تشکیل می شود.

روش 3: مساحت و طول را مشخص کنید

همچنین در حالت ویرایش، تابع مستطیل را انتخاب کنید، هر نقطه ای را به عنوان راس انتخاب کنید، و سپس روی A (به معنی ترسیم با مساحت) کلیک کنید، سپس 500000 و طول 1000 را وارد کنید. رسم مستطیل را تمام کردید.

یاد گرفتی؟ امتحان کن

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *