با DWG FastView برای موبایل حاشیه نویسی revcloud ، پیکان و متن را امتحان کنید

در این فیلم کوتاه نحوه افزودن حاشیه ، پیکان و حاشیه Revcloud به نقاشی شما توضیح داده شده است. این ویژگی ها رایگان نیستند اما هر روز می توانید 10 دقیقه استفاده رایگان داشته باشید. برای باز کردن قفل همه ویژگی ها برای همیشه و بستن همه تبلیغات ، لطفاً با کلیک روی دکمه زیر یا حساب خود را ارتقا دهید اینجا.

revcloud، پیکان و حاشیه نویسی نوشتاری را با DWG FastView برای موبایل امتحان کنید

6 ???? ?? ?Try revcloud, arrow & text annotations with DWG FastView for mobile?

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *