دستور پیکان را در DWG FastView برای تلفن همراه دریافت کنید

این مقاله به شما می گوید که چگونه از دستور arrow استفاده کنید.

ابتدا با DWG FastView یک نقاشی باز کرده و حالت مشاهده را انتخاب کنید.

دوم، روی نماد سمت چپ کلیک کنید و فلش را در مکان دوم خواهید دید.

سوم، روی آن ضربه بزنید و روی نقاشی بکشید. تنظیم رنگ و ضخامت آسان است. برای دریافت این ویژگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

دستور فلش را اینجا در DWG FastView برای موبایل دریافت کنید

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *