Πώς να μετρήσετε τα μπλοκ στο DWG FastView για κινητά;

Στη σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD), η καταμέτρηση μπλοκ αναφέρεται στον αριθμό των μοναδικών παρουσιών μπλοκ που χρησιμοποιούνται σε ένα σχέδιο ή μοντέλο. Τα μπλοκ στο CAD είναι προκαθορισμένα, επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα ή σύμβολα που μπορούν να εισαχθούν σε ένα σχέδιο ή μοντέλο για να αναπαραστήσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή στοιχείο. Πώς να υπολογίσετε λοιπόν τον αριθμό ενός συγκεκριμένου Διαβάστε περισσότερα ...