Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του DWG FastView για Windows 5.3.0!

Σήμερα μόλις κυκλοφορήσαμε την έκδοση 5.3.0 του DWG FastView.

Ενημερώσεις αυτής της εποχής:

  1. Ιδιότητες βελτιστοποιημένες
  2. Βελτιστοποίηση μεγέθυνσης και σμίκρυνσης
  3. Καλύτερος αριθμός μπλοκ
  4. Αναδιάρθρωση εκτύπωσης
  5. Διορθώθηκαν προβλήματα που προκαλούνται από τα Windows 11

Μεταβείτε στον ιστότοπό μας για να Κατεβάστε και εγκαταστήστε το ή ενημερώστε απευθείας από το πρόγραμμα-πελάτη των Windows.

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του DWG FastView για Windows 5.3.0!

?????? ??? ????????

? ??. ????????? ??? ??? ????????????. ?? ??????????? ????? ???????????? ?? *