Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε τα παρακάτω πριν αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το www.gstarcad.net. Ελπίζουμε ότι αυτός ο ιστότοπος ("Ιστότοπος") θα σας φανεί χρήσιμος και ενημερωτικός. Οι παρακάτω είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις ("Όροι") που ισχύουν και διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις του παρόντος ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προτού συνεχίσετε, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας στο support@gstarcad.net και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Αποκλειστικοί Όροι.

Λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι διέπουν αποκλειστικά την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και δεν τροποποιούν ή επηρεάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ή περιοχές αυτού του ιστότοπου με περιορισμένη πρόσβαση ("Ασφαλείς ιστότοποι", συμπεριλαμβανομένης της λήψης πόρων) ενδέχεται να απαιτούν την εφαρμογή πρόσθετων ή ειδικών όρων και προϋποθέσεων (για παράδειγμα, εγγραφή για λήψη λογισμικού).

Οδηγός χρήστη GoogleDrive

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε την άδεια δεδομένων αρχείων σας στο Google Drive για προβολή, αλλαγή, δημιουργία και διαγραφή με σκοπό τη διαχείριση αρχείων απευθείας από το DWG FastView. χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Google Drive με σκοπό να σας κρατήσουμε σε κατάσταση σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε αρχεία στο Google Drive σε κάποιο χρονικό διάστημα. χρησιμοποιούμε την άδεια λίστας αρχείων σας του Google Drive με σκοπό να σας βοηθήσουμε να εμφανίζετε λίστες αρχείων από το Google Drive στο DWG FastView. χρησιμοποιούμε την άδεια λήψης αρχείων του Google Drive με σκοπό τη λήψη αρχείων από το Google Drive στο DWG FastView και την προβολή των αρχείων χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. χρησιμοποιούμε την άδεια μεταφόρτωσης αρχείων σας στο Google Drive με σκοπό να ανεβάσουμε σημαντικά αρχεία στο Google Drive από το DWG FastView και να αποθηκεύσουμε ή να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων στο Google Drive.

Αλλαγές στον ιστότοπο.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας σε εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην πρόσβαση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους Όρους, επομένως ελέγξτε πριν από κάθε χρήση για αλλαγές.

Διαδικασία εγγραφής και εγγεγραμμένοι χρήστες.

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Κανένα άλλο άτομο εκτός από εγγεγραμμένους χρήστες δεν μπορεί να κατεβάσει τους πόρους από αυτόν τον ιστότοπο. Οι κωδικοί πρόσβασης και η εγγραφή δεν μεταβιβάζονται. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης και αναλόγως.

Δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού σας

Μπορείτε πάντα να τροποποιήσετε και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μέσω του ιστότοπου DWG FastView "Ρυθμίσεις λογαριασμού" στο https://en.dwgfastview.com/account/profile . Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού, οι πληροφορίες των τρεχόντων δεδομένων του λογαριασμού σας θα διαγραφούν οριστικά και δεν μπορούν να ανακτηθούν. Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι εγγραφές κ.λπ. στον λογαριασμό θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα (αλλά οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν διαφορετικά την εξαίρεση). Θεωρήσατε παραίτηση για τα αποκτηθέντα στον τρεχούμενο λογαριασμό και την αγορά δικαιωμάτων και υπηρεσιών, φροντίστε να είστε προσεκτικοί.

Χρειάζονται έως και 15 ημέρες για την εκτίμηση του αιτήματος διαγραμμένου λογαριασμού. Και περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ακύρωσης λογαριασμού, ανατρέξτε στη σελίδα ακύρωσης λογαριασμού "Συμφωνία ακύρωσης λογαριασμού χρήστη".

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναγνωρίζετε ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η GstarCAD είναι ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο και τα περιεχόμενά του, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διάταξης, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μορφής και άλλα οπτικά στοιχεία του ιστότοπου. Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος GstarCAD, των λογότυπων, των εμπορικών σημάτων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των εικόνων, του ήχου, του βίντεο, των μηνυμάτων, των αρχείων και του περιεχομένου, ανήκουν ή έχουν λάβει δεόντως άδεια χρήσης από την GstarCAD, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Οι σελίδες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορούν να αντιγραφούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν σε έντυπη μορφή μόνο για εσωτερική ενημερωτική, προσωπική ή μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνονται τροποποιήσεις, δεν δημοσιεύονται σε κανένα μέσο και σε κάθε σελίδα οποιουδήποτε εσωτερικού αντιγράφου, Το GstarCAD αναγνωρίζεται ως η πηγή με σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν σας εκχωρείται καμία άδεια χρήσης του περιεχομένου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που αναφέρεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της μη εσωτερικής αναπαραγωγής, τροποποίησης, αντιγραφής, εμφάνισης ή χρήσης οποιουδήποτε προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα GstarCAD ή άλλου λογότυπου, γραφικού, φωτογραφίας ή εικόνας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του GstarCAD, απαγορεύεται αυστηρά και θα εφαρμοστεί σε πλήρη έκταση του νόμου. Εκτός από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει υφιστάμενης συμφωνίας με την GstarCAD, οποιεσδήποτε ιδέες, υλικό ή περιεχόμενο που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη στον ή μέσω αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι, στον βαθμό που κατέχετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστική ιδιοκτησία της GstarCAD και η GstarCAD δεν έχει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αξιώσεις παραβίασης ή υπεξαίρεσης που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε υποβολή. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Η GstarCAD δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ή η χρήση του δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου, ούτε ότι η χρήση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου εκτός Κίνας είναι σε συμμόρφωση με τους νόμους οποιασδήποτε άλλης κυβερνητικής αρχής ή δικαιοδοσίας που μπορεί να ισχύει.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης. Ενώ το GstarCAD προσπαθεί να παρέχει έγκαιρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, ενδέχεται να ανακαλύψετε κάποια ακούσια τυπογραφικά, τεχνικά, πραγματολογικά ή άλλα λάθη ή παραλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη μας στη διεύθυνση support@gstarcad.net. Εφόσον μπορεί να συμβούν τέτοια λάθη, η GstarCAD δεν παρέχει εγγυήσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ασφάλεια, την επικαιρότητα, τη συνάφεια, την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπός, τίτλος, μη παραβίαση ή πληρότητα οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που σας παρέχονται σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου ή σχετικά με τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Παρέχουμε τις πληροφορίες και το άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στο παρόν σε βάση "ως έχει, όπου είναι, ως διαθέσιμο" και όλες οι εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) αποποιούνται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό , και μη παραβίαση.

Συμμόρφωση με όλους τους νόμους.

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από διακομιστές που βρίσκονται στο Πεκίνο, Κίνα. Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου θα συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς και ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτούς τους νόμους και κανονισμούς της Κίνας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε και μέσω αυτού του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε Ασφαλούς Ιστοσελίδας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθούν ως ελεγχόμενη τεχνολογία και υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς της Κίνας. Είναι υποχρέωσή σας να επαληθεύσετε και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του PRC που αφορούν οποιαδήποτε πιθανή πρόσβαση, μεταφορά και χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών στο παρόν, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν «ελεγχόμενες» όπως ορίζονται από το νόμο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Για πληροφόρηση ή διευκόλυνσή σας, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει απευθείας συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Όταν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, φεύγετε από τον Ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, η GstarCAD δεν έχει κανέναν έλεγχο, δεν εγκρίνει και δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τη λειτουργία, την αξιοπιστία, τη συμμόρφωση με τους νόμους, τα δεοντολογικά, τις επιχειρηματικές πρακτικές, ούτε το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων τρίτων ή για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή που προβλέπεται σε αυτό. Οποιεσδήποτε συναλλαγές με τέτοια τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των προσωπικών σας στοιχείων, γίνονται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από την πρόσβασή σας και για το περιεχόμενο που περιέχεται εντός ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου τρίτων.

Πρόσβαση εκτός Κίνας.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εκτός της Κίνας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για εξοικείωση και συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους καθώς και με τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες, κώδικες και κανόνες Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νόμων και κανονισμών της, καθώς και εκείνων της δικαιοδοσίας από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα δικαιοδοσία που ενδέχεται να εμπλέκεται στην πρόσβαση, μετάδοση, δρομολόγηση, παραλαβή, αποκάλυψη, αποθήκευση ή χρήση πληροφοριών σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο, ή οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ή μέσω αυτού του Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης και αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι η GstarCAD και οι πελάτες, συνεργάτες της και οι αντίστοιχοι υπάλληλοί τους, στελέχη, διευθυντές, εργολάβοι, πωλητές, προμηθευτές, δικαιοπάροχοι, εκδοχείς, διάδοχοι, ασφαλιστές και αντιπρόσωποι, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων έμμεσες, οικονομικές, υποδειγματικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες) ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της πρόσβασής σας και της χρήσης αυτής της τοποθεσίας.

Εφαρμοστέος νόμος και επίλυση διαφορών.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πόλης του Πεκίνου, ανεξάρτητα από τυχόν σύγκρουση κανόνων νόμων και ανεξάρτητα από τους νόμους οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας που μπορεί να επικαλεστεί. Οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που μπορεί να έχετε ("Αξίωση") που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας θα υποβάλλεται πρώτα εγγράφως στο GstarCAD εντός ενός μηνός (30 ημέρες) από την εμφάνιση του γεγονότος κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός να βασιστεί ή μια τέτοια αξίωση θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Οποιαδήποτε αξίωση που έχει υποβληθεί δεόντως στην GstarCAD και η οποία δεν έχει επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μπορεί να υποβληθεί σε δεσμευτική διαιτησία ως αποκλειστική εναλλακτική λύση σε αντιδικία. Ρητά παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να ασκήσετε δικαστική προσφυγή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά της GstarCAD με βάση την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Οποιαδήποτε διαιτησία θα διοικείται από την Επιτροπή Διαιτησίας του Πεκίνου στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς κανόνες και διαδικασίες της. Οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση θα αποκλείει συγκεκριμένα οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, τυχαία, παραδειγματική, τιμωρητική ή αποθετική ζημία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο gstarcad.net, ο επίσημος ιστότοπος του GstarCAD, μοιράζεται τις ανησυχίες σας σχετικά με τη διατήρηση της ακεραιότητας και του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται στο Διαδίκτυο. Το GstarCAD δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") έχει σκοπό να εξηγήσει τις πρακτικές συλλογής και διάδοσης πληροφοριών μας σε σχέση με τον ιστότοπο του GstarCAD (ο "Ιστότοπος"). Διαβάστε ολόκληρη την Πολιτική και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πόλης του Πεκίνου, ανεξάρτητα από τυχόν σύγκρουση κανόνων νόμων και ανεξάρτητα από τους νόμους οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας που μπορεί να επικαλεστεί. Οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που μπορεί να έχετε ("Αξίωση") που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας θα υποβάλλεται πρώτα εγγράφως στο GstarCAD εντός ενός μηνός (30 ημέρες) από την εμφάνιση του γεγονότος κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός να βασιστεί ή μια τέτοια αξίωση θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Οποιαδήποτε αξίωση που έχει υποβληθεί δεόντως στην GstarCAD και η οποία δεν έχει επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μπορεί να υποβληθεί σε δεσμευτική διαιτησία ως αποκλειστική εναλλακτική λύση σε αντιδικία. Ρητά παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να ασκήσετε δικαστική προσφυγή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά της GstarCAD με βάση την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Οποιαδήποτε διαιτησία θα διοικείται από την Επιτροπή Διαιτησίας του Πεκίνου στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς κανόνες και διαδικασίες της. Οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση θα αποκλείει συγκεκριμένα οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, τυχαία, παραδειγματική, τιμωρητική ή αποθετική ζημία.

Χρήση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η GstarCAD δεν θα πουλήσει, δεν θα μοιραστεί, θα νοικιάσει ή θα αποκαλύψει σε τρίτα μέρη οποιεσδήποτε ατομικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς, εκτός (α) για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητείται; (β) στο βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις έγκυρες νομικές διαδικασίες· ή (γ) για την προστασία των δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας της GstarCAD.

Το GstarCAD συνεργάζεται με έναν τρίτο προμηθευτή, τη Constant Contact, για να παρέχει στους χρήστες την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις συνδρομητικές υπηρεσίες email του GstarCAD καλύπτονται από την Πολιτική Απορρήτου Email της Constant Contact.

Δικαιώματα χρήστη.

Μπορείτε να λάβετε μια περίληψη οποιωνδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες που διατηρούμε ή μπορείτε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε, να αλλάξετε ή να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες επικοινωνώντας με το GstarCAD μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του email ή του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρονται παρακάτω.

Μέτρα ασφαλείας.

Το GstarCAD έχει θεσπίσει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των συλλεγόμενων προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Λάβετε υπόψη ότι ενώ το GstarCAD έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν ασφαλή και αξιόπιστο ιστότοπο για τους χρήστες, η εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή υλικού που μεταδίδεται προς/από το GstarCAD μέσω του ιστότοπου ή του email δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.