Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε τα παρακάτω πριν από την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το https://blog.dwgfastview.com. Ελπίζουμε ότι θα βρείτε αυτόν τον ιστότοπο ("Ιστότοπος") χρήσιμο και ενημερωτικό. Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ("Όροι") που ισχύουν και διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με όρους ή προϋποθέσεις του παρόντος, ή έχετε απορίες, προτού προχωρήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση will@blog.dwgfastview.com και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Αποκλειστικοί Όροι.

Λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι διέπουν αποκλειστικά την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και δεν τροποποιούν ή επηρεάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ή περιοχές αυτού του ιστότοπου με περιορισμένη πρόσβαση ("Ασφαλείς ιστότοποι", συμπεριλαμβανομένης της λήψης πόρων) ενδέχεται να απαιτούν την εφαρμογή πρόσθετων ή ειδικών όρων και προϋποθέσεων (για παράδειγμα, εγγραφή για λήψη λογισμικού).

Αλλαγές στον ιστότοπο.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας σε εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην πρόσβαση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους Όρους, επομένως ελέγξτε πριν από κάθε χρήση για αλλαγές.

Διαδικασία εγγραφής και εγγεγραμμένοι χρήστες.
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Κανένα άλλο άτομο εκτός από εγγεγραμμένους χρήστες δεν μπορεί να κατεβάσει τους πόρους από αυτόν τον ιστότοπο. Οι κωδικοί πρόσβασης και η εγγραφή δεν μεταβιβάζονται. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης και αναλόγως.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναγνωρίζετε ότι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η DWG FastView είναι ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο και στα περιεχόμενά του, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διάταξης, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μορφής, και άλλα οπτικά στοιχεία του Ιστότοπου. Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, μηνυμάτων, αρχείων και περιεχομένου του DWG FastView, ανήκουν ή έχουν γίνει δεόντως με άδεια χρήσης από την DWG FastView, ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Οι σελίδες του ιστότοπου και το περιεχόμενο μπορούν να αντιγραφούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν σε έντυπη μορφή για εσωτερική ενημέρωση, προσωπική ή μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνονται τροποποιήσεις, δεν δημοσιεύεται σε κανένα μέσο και σε κάθε σελίδα εσωτερικού αντιγράφου, Το DWG FastView αναγνωρίζεται ως πηγή με σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν έχετε καμία άδεια χρήσης του περιεχομένου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της μη εσωτερικής αναπαραγωγής, τροποποίησης, αντιγραφής, προβολής ή χρήσης οποιουδήποτε προστατευόμενου από πνευματικά δικαιώματα DWG FastView ή άλλου λογότυπου, γραφικού, φωτογραφίας ή εικόνας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του DWG FastView, είναι απαγορεύεται αυστηρά και θα επιβληθεί στο σύνολο του νόμου. Εκτός από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με μια υπάρχουσα συμφωνία με το DWG FastView, οποιεσδήποτε ιδέες, υλικό ή περιεχόμενο που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη σε αυτόν ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι, στο βαθμό που έχετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η αποκλειστική ιδιοκτησία της DWG FastView και η DWG FastView δεν έχει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αξιώσεις παραβίασης ή κατάχρησης που ενδέχεται να προκύψουν από οποιαδήποτε υποβολή. Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου μας. Η DWG FastView δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου ή η χρήση του δεν θα παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου, ούτε ότι η χρήση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου Ιστοτόπου εκτός Η Κίνα συμμορφώνεται με τους νόμους οποιασδήποτε άλλης κυβερνητικής αρχής ή δικαιοδοσίας που ενδέχεται να ισχύει.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Ενώ το DWG FastView προσπαθεί να παρέχει έγκαιρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, ενδέχεται να ανακαλύψετε κάποια ακούσια τυπογραφικά, τεχνικά, πραγματικά ή άλλα σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ενημερώστε τα στη διεύθυνση will@blog.dwgfastview.com, Δεδομένου ότι ενδέχεται να προκύψουν τέτοια λάθη, το DWG FastView δεν παρέχει καμία εγγύηση, εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ασφάλεια, την επικαιρότητα, τη συνάφεια, την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, μη παραβίαση ή πληρότητα οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς ή μέσω αυτού του ιστότοπου ή σχετικά με τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Παρέχουμε τις πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο που περιέχεται εδώ σε "όπως είναι, πού είναι, ως διαθέσιμο" και όλες οι εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) αποποιούνται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση.

Συμμόρφωση με όλους τους νόμους.

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από διακομιστές που βρίσκονται στο Πεκίνο, Κίνα. Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου θα συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς και ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτούς τους νόμους και κανονισμούς της Κίνας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε και μέσω αυτού του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε Ασφαλούς Ιστοσελίδας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθούν ως ελεγχόμενη τεχνολογία και υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς της Κίνας. Είναι υποχρέωσή σας να επαληθεύσετε και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του PRC που αφορούν οποιαδήποτε πιθανή πρόσβαση, μεταφορά και χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών στο παρόν, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν «ελεγχόμενες» όπως ορίζονται από το νόμο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Για πληροφορίες ή διευκόλυνσή σας, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει απευθείας συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους. Όταν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας. Επομένως, το DWG FastView δεν έχει κανέναν έλεγχο, δεν υποστηρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, τη λειτουργία, την αξιοπιστία, τη συμμόρφωση με τους νόμους, την ηθική, τις επιχειρηματικές πρακτικές ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων τρίτων, ή για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή παρέχονται σε αυτό. Τυχόν συναλλαγές με αυτά τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των προσωπικών σας στοιχείων, είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποκηρύσσουμε ρητά κάθε ευθύνη που απορρέει από την πρόσβασή σας και για το περιεχόμενο που περιέχεται εντός ή μέσω αυτού του ιστότοπου τρίτων.

Πρόσβαση εκτός Κίνας.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εκτός της Κίνας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για εξοικείωση και συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους καθώς και με τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες, κώδικες και κανόνες Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νόμων και κανονισμών της, καθώς και εκείνων της δικαιοδοσίας από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα δικαιοδοσία που ενδέχεται να εμπλέκεται στην πρόσβαση, μετάδοση, δρομολόγηση, παραλαβή, αποκάλυψη, αποθήκευση ή χρήση πληροφοριών σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο, ή οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ή μέσω αυτού του Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης και αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι η DWG FastView και οι πελάτες της, οι συνεργάτες της και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, αξιωματικοί, διευθυντές, εργολάβοι, προμηθευτές, προμηθευτές, αδειοδότες, εκχωρητές, διάδοχοι, ασφαλιστές και πράκτορες, δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένης τυχόν , έμμεση, οικονομική, παραδειγματική, παρεπόμενη ή επακόλουθη ζημία) ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της πρόσβασης και της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέος νόμος και επίλυση διαφορών.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι θα ερμηνευθούν σύμφωνα με τους νόμους της Πόλης του Πεκίνου, ανεξάρτητα από τυχόν κανόνες σύγκρουσης νόμων και ανεξάρτητα από τους νόμους οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας που μπορεί να διεκδικηθεί. Τυχόν διαφωνία ή αξίωση που ενδέχεται να έχετε ("Αξίωση") που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Ιστότοπου θα υποβληθεί πρώτα γραπτώς στην DWG FastView εντός ενός μηνός (30 ημέρες) από την εμφάνιση του συμβάντος στο οποίο προβάλλεται η εν λόγω Αξίωση να βασιστεί, ή τέτοια αξίωση θα θεωρείται παραιτείται. Οποιαδήποτε αξίωση έχει υποβληθεί σωστά στο DWG FastView που δεν έχει επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να μην υπερβεί τους έξι (6) μήνες, μπορεί να υποβληθεί σε δεσμευτική διαιτησία ως αποκλειστική εναλλακτική λύση έναντι των διαφορών. Παραιτείτε ρητά οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά της DWG FastView με βάση την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή βάσει αυτών των όρων. Οποιαδήποτε διαιτησία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας του Πεκίνου στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς κανόνες και διαδικασίες . Οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση θα αποκλείσει συγκεκριμένες ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, υποδειγματικές, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το DWG FastView.net, επίσημος ιστότοπος του DWG FastView, μοιράζεται τις ανησυχίες σας σχετικά με τη διατήρηση της ακεραιότητας και του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται στο Διαδίκτυο. Το DWG FastView δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") αποσκοπεί στην εξήγηση των πρακτικών συλλογής και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τον ιστότοπο του DWG FastView (ο "Ιστότοπος"). Διαβάστε ολόκληρη την Πολιτική και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε απορίες.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι θα ερμηνευθούν σύμφωνα με τους νόμους της Πόλης του Πεκίνου, ανεξάρτητα από τυχόν κανόνες σύγκρουσης νόμων και ανεξάρτητα από τους νόμους οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας που μπορεί να διεκδικηθεί. Τυχόν διαφωνία ή αξίωση που ενδέχεται να έχετε ("Αξίωση") που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Ιστότοπου θα υποβληθεί πρώτα γραπτώς στην DWG FastView εντός ενός μηνός (30 ημέρες) από την εμφάνιση του συμβάντος στο οποίο προβάλλεται η εν λόγω Αξίωση να βασιστεί, ή τέτοια αξίωση θα θεωρείται παραιτείται. Οποιαδήποτε αξίωση έχει υποβληθεί σωστά στο DWG FastView που δεν έχει επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να μην υπερβεί τους έξι (6) μήνες, μπορεί να υποβληθεί σε δεσμευτική διαιτησία ως αποκλειστική εναλλακτική λύση έναντι των διαφορών. Παραιτείτε ρητά οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά της DWG FastView με βάση την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή βάσει αυτών των όρων. Οποιαδήποτε διαιτησία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας του Πεκίνου στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς κανόνες και διαδικασίες . Οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση θα αποκλείσει συγκεκριμένες ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, υποδειγματικές, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες.

Χρήση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η DWG FastView δεν θα πουλήσει, μοιραστεί, ενοικιάσει ή αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες ατομικής αναγνώρισης, όπως ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε οικειοθελώς, εκτός από (α) για την παροχή των υπηρεσιών που εσείς έχουν ζητήσει (β) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή έγκυρες νομικές διαδικασίες · ή (γ) για την προστασία των δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας του DWG FastView.

Το DWG FastView συνεργάζεται με έναν τρίτο προμηθευτή, Constant Contact, για να παρέχει στους χρήστες την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων email. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις υπηρεσίες συνδρομής email της DWG FastView καλύπτονται από την Πολιτική απορρήτου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Constant Contact.

Δικαιώματα χρήστη.

Μπορείτε να λάβετε μια σύνοψη οποιασδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες που διατηρούμε από εμάς ή μπορείτε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε, να αλλάξετε ή να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες επικοινωνώντας με το DWG FastView μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του email ή του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Μέτρα ασφαλείας.

Η DWG FastView έχει θεσπίσει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των συλλεγόμενων προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Λάβετε υπόψη ότι ενώ το DWG FastView έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν ασφαλή και αξιόπιστο ιστότοπο για τους χρήστες, η εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή υλικού που μεταδίδεται στο / από το DWG FastView μέσω του ιστότοπου ή του email δεν είναι εγγυημένη.